Navigatie

Door wonderlijke en ondoorgrondelijke spelingen van de informatietechnologie worden in sommige browsers de pijlen waarmee naar volgende of vorige pagina’s kan worden genavigeerd, niet of niet goed getoond. Wie goed kijkt ziet ze mogelijk toch in het midden van de onderzijde van iedere hoofdpagina.

Voor degenen die de pijlen niet kunnen waarnemen maar wel graag snel naar volgende of vorige pagina’s willen gaan, hebben we bij wijze van onelegante, maar praktische noodoplossing hieronder links naar de verschillende pagina’s gemaakt.

Met excuses voor het eventuele ongemak.

© 2024 - Haren in Foto's