Infopanelen op gemaal markeren einde herinrichting Onner- en Oostpolder

Het had de onthulling van drie informatieborden op het gemaal Onnerpolder moeten worden, om de afronding van de herinrichting van de Onner- en Oostpolder te markeren. Maar de regen gooide woensdag roet in het eten. Met bakken kwam het water uit de lucht. Het papier dat de panelen had moeten verhullen bleef door al die nattigheid niet zitten.

_DSC7466

In de stromende regen komen de genodigden aan bij het gemaal Onnerpolder voor de
onthulling van de informatiepanelen.

Daarom werden ze niet onthuld en lieten de aanwezigen het bij het bewonderen van de speciaal ontworpen infopanelen op het via een brede trap bereikbare dak van het gemaal, en genoten ze van daar af ondanks de stromende regen ook van het uitzicht over de omliggende polders.

_DSC7519

Dagelijks-bestuurslid Helmer van der Wal van het Waterschap Hunze en Aa’s (midden, met hoed) heet de aanwezigen in de stromende regen welkom. Links naast hem burgemeester en voorzitter van de landinrichtingscommissie Janny Vlietstra.

_DSC7505

Burgemeester en voorzitter van de landinrichtingscommissie Janny Vlietstra (midden, met donkergele paraplu) en de andere genodigden staan op het dak van het gemaal en bewonderen ondanks de regen de infopanelen en het schitterende uitzicht.

_DSC7486

Ondanks het hondenweer blijft burgemeester Vlietstra (rechts) vrolijk lachen. Links communicatie-adviseur Mark Schuurmans van de Dienst Landelijk Gebied.

De toespraak die de voorzitter van de landinrichtingscommissie, Janny Vlietstra (tevens waarnemend burgemeester van Haren), ter plekke zou houden, werd verplaatst naar De Tiehof in Onnen, waar ook de Groninger gedeputeerde Bote Wilpstra en voorzitter Marco Glastra van Stichting Het Groninger Landschap stilstonden bij de succesvolle herinrichting.

_DSC7540

Burgemeester en voorzitter van de landinrichtingscommissie Janny Vlietstra speecht in het Onner dorpshuis De Tiehof, terwijl gedeputeerde Bote Wilpstra (met rode das) aanachtig toeluistert.

_DSC7544

Daaraan was sinds 2010 gewerkt. De aankoop en ruil van landbouwgrond maakte het mogelijk om de polders in te richten als natuurgebied, terwijl ze tegelijkertijd dienen als waterwin- en als waterbergingsgebied. En met succes, want het gebied is nu al vermaard om een aantal zeldzame vogelsoorten die er geregeld worden waargenomen, zoals de zeearend, witwangstern en geoorde futen.

De polders zijn nu ingericht als zomerpolders. Dat houdt in dat er in de winter water wordt ingelaten zodat het gebied in de lente en zomer aantrekkelijk is voor moeras- en weidevogels. Hiervoor zijn onder andere stuwen geplaatst en dijkjes opgehoogd. De waterbeheersing is zo geregeld dat omringende landbouwbedrijven er geen last van hebben.

_DSC7599

Het dak van het gemaal is toegankelijk via een brede betonnen trap. Het uitzicht over de omliggende polders is van hieraf schitterend.

_DSC7592

Vooral onder vogelaars is het dak van het gemaal een geliefde observatieplek. Regelmatig worden bijzondere vogels, zoals de zeearend, waargenomen.

De polders, die deel uitmaken van wat voorheen de Ecologische Hoofdstructuur werd genoemd en wat nu Natuurnetwerk Nederland heet, komen straks in beheer bij Het Groninger Landschap. Het natuurgebied, met een grootte van 875 hectare ofwel zo’n 1300 voetbalvelden, is deels toegankelijk voor wandelaars en fietsers.

_DSC7571

Eén van de drie speciaal ontworpen informatiepanelen die op de rand van het dak van het gemaal Onnerpolder is aangebracht.

Ter gelegenheid van het gereedkomen van de herinrichting zijn drie infopanelen gemaakt met informatie over de polders. Zowel de huidige rol als het verleden komen op de borden aan de orde. Op een van de panelen is een foto van de hand van onze huisfotograaf Reinier Treur afgebeeld. Het is een opname van een zogeheten antennezwaard, dat zo’n 3000 jaar oud is en dat in de Onnerpolder is gevonden. Eerder besteedden we aandacht aan het zwaardje en andere Harener bodemschatten toen het werd geëxposeerd in het Groninger Museum, dat het in de collectie heeft.

_DSC7577

Het paneel met de foto van het 3000 jaar oude antennezwaard dat in de Onnerpolder werd gevonden.

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2024 - Haren in Foto's