Bomenkap in broedseizoen

Bijna vier jaar geleden vroeg de gemeente Haren bij zichzelf de kapvergunning aan, de buren waren er niet blij mee en protesteerden ertegen, maar nu zijn ze dan onlangs toch gekapt: de 13 populieren en 11 knotwilgen aan de rand van het woeste landje waar eens het Nesciopark was gedacht maar waar nu de uitbreiding van het transferium moet verrijzen.

Hoewel het maar om een paar bomen gaat, ziet het terrein eruit alsof er een heel oerwoud is omgelegd. En zoals ik vier jaar terug al verzuchtte, hadden de bomen – die mooi aan de rand van het perceel stonden – volgens mij met een beetje goede wil best kunnen blijven staan zonder de uitbreiding van het transferium te hinderen. Maar helaas, de peppels gingen om.

RTBB-20140514-7223--27_bomenVondellaan

Verbazend is het dat de kap midden in het vogelbroedseizoen plaatsvond. Zoals de gemeente zelf in door haar verstrekte kapvergunningen nadrukkelijk vermeldt, verbiedt de Flora- en faunawet het kappen in de periode 15 maart tot 15 juli als er vogelnesten voorkomen in de te kappen ‘houtopstand’ of in de nabijheid daarvan.

RTBB-20140514-7185-bomenVondellaan

Ik kan mij niet voorstellen dat er in de bomen en het struikgewas in het gebied géén vogels broedden en al helemaal niet dat de gemeente dit minutieus heeft onderzocht teneinde vast te stellen dat het terrein inderdaad broedselvrij was.

Toch interessant dat degene die voorheen op zo hoge toon aan het college van B&W opheldering kon vragen over plannen om bomen te kappen hier nu als wethouder zelf verantwoordelijk voor is.

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2024 - Haren in Foto's