Eens zal De Mellenshorst in bloei weer staan

Bijzonder fraai is het gebouw in de oksel van Mellenssteeg en Waterhuizerweg van buiten niet. Lelijk is een wat te groot woord; laten we het maar houden op ‘functioneel’. Of beter misschien: multifunctioneel.

Want het buurtcentrum Oosterhaar, beter bekend onder de naam De Mellenshorst, is voor velerlei activiteiten inzetbaar. Er wordt vergaderd, gebiljart, kaart gespeeld, allerlei verenigingen hebben er hun thuisbasis en regelmatig vinden er theatervoorstellingen plaats. En ongetwijfeld gebeurt er nog veel meer.

RTBB-20140320-5893-Mellenshorst

Het buurthuis vervult een belangrijke rol in de wijk, als ontmoetingspunt voor jong en oud en het draagt bij aan het versterken van de sociale samenhang en het realiseren van een prettig leefklimaat.

De Mellenshorst heeft in het verleden moeilijke tijden gekend. In 2011 was er een bestuurscrisis die het voortbestaan van het buurtcentrum serieus in gevaar bracht. Maar het tij werd gekeerd, er kwam een nieuw bestuur, een enthousiaste, energieke en ondernemende beheerder, en er werden investeringen gedaan waardoor het buurthuis nóg meer te bieden had aan gebruikers, die de weg naar De Mellenshorst dan ook steeds beter weten te vinden.

Vorig jaar zorgden mogelijke bezuinigingen nog voor een rimpeling, maar ook die soep werd niet al te heet gegeten, en dus bloeit het buurtcentrum, misschien wel als nooit tevoren.

Bloeien, dat doen momenteel ook de bomen vóór De Mellenshorst. Het hele gebouw fleurt er van op. Zo mooi, dat beheerder Jan Broekman me vroeg er wat foto’s van te maken. Dit beeld siert nu de website van het buurtgebouw, als symbool voor het nieuwe elan en een rooskleurige toekomst van De Mellenshorst.

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2024 - Haren in Foto's