In de stemming

Haren heeft gisteren weer gestemd voor een nieuwe gemeenteraad. En als bonus mochten de Harense kiesgerechtigden – dankzij een onnavolgbare move van de VVD-fractie tijdens de raadsvergadering van eind november – ook hun mening geven over het “voorlopige” raadsbesluit om te fuseren met Groningen en Ten Boer.

Twee keer stemmen voor de prijs van één, dus.

In het gemeentehuis was één van de stembureaus gevestigd. Of eigenlijk twee, want aan weerszijden van de raadszaal stonden stembussen opgesteld en formeel zijn dat dan twee separate stembureaus.

GR14_DSC0661

Opvallend was dat – net als enige jaren geleden – een bekende lokale politicus als lid van een der stembureaus fungeerde. Het is allemaal volgens de regels zoals vastgelegd in de Kieswet, maar toch schuurt het naar onze mening als de lijsttrekker van een der deelnemende partijen toezicht moet houden op het ordentelijke verloop van de verkiezingen en meehelpt met het tellen der stemmen.

GR14_DSC0652

Nu hebben wij geen enkele reden om te twijfelen aan de integriteit van de heer Frima  – want om hem gaat het – maar het is toch een beetje de spreekwoordelijke slager die zijn eigen vlees keurt.

GR14_DSC0654

Als westerse waarnemers bij verkiezingen in donker Afrika zoiets opmerken, dan schudden we toch een beetje met ons wijze hoofd over zulke dubieuze praktijken. Of, zoals de rijksoverheid zelf ook aangeeft op haar website:

Ook gemeenteraadsleden kunnen lid zijn van een stembureau. Zij doen dit niet vanuit hun functie maar als gewoon burger. Volgens de Kieswet mogen stembureauleden tijdens hun werkzaamheden hun politieke voorkeur niet laten blijken. De Kiesraad adviseert terughoudend te zijn met de benoeming van stembureauleden die zelf kandidaat zijn bij de betreffende verkiezing. Zij hebben immers belang bij de uitkomsten van de stemming.

Verder moet je natuurlijk alleen maar waardering hebben voor burgers die bereid zijn een hele (lange) dag zitting te nemen in een stembureau, tegen een marginale vergoeding.

Inmiddels zijn de stemmen geteld. Voor velen een reden om in een goede stemming te geraken; voor anderen juist niet.

GR14_DSC0666

De definitieve uitslag wordt morgen bekend gemaakt, maar duidelijk is dat D66 en GVH de grote winnaars zijn. De coalitiepartijen zijn de verliezers. Niet voor niets loopt de scheidslijn tussen winst en verlies grotendeels langs de voor- en tegenstanders van een fusie met de gemeentes Groningen en Ten Boer.

De (voorlopige) uitslag in aantal stemmen (tussen haakjes in procenten):
1. D66 3498 (31,77%)
2. GVH 1853 (16,83%)
3. VVD 1315 (11,94%)
4. CDA 1237 (11,23%)
5. PvdA 1034 (9,39)%
6. GroenLinks 964 (8,75%)
7. ChristenUnie 704 (6,39%)
8. Liberaal Haren 343 (3,12%)
9. Lijst 9 63 (0,57%)

In zetels vertaald zou dit – met de nodige slagen om de armen omdat de precieze berekening van de toewijzing van restzetels anders kan uitpakken – betekenen:
1. D66 : 5 zetels
2. GVH : 3 zetels
3. VVD : 2 zetels
4. CDA : 2 zetels
5. PvdA : 2 zetels
6. GroenLinks : 2 zetels
7. ChristenUnie : 1 zetel
8. Liberaal Haren : komt niet in de raad
9. Lijst 9 : komt niet in de raad

Liberaal Haren krijgt geen restzetel toegewezen omdat het niet 75% van de kiesdeler heeft gehaald. Daarmee is de afsplitsing van Hein Frima, na door zijn eigen VVD op een onverkiesbare plaats te zijn gezet, dus niet succesvol gebleken. Daar kon geen rol als lid van het stembureau aan helpen ;)

Maar nogmaals, pas na de definitieve uitslag van morgen is dit met zekerheid te stellen.

De burgerraadpleging laat zien dat bijna driekwart van de stemmers (74,2%) tegen het voorstel voor herindeling met Groningen en Ten Boer hebben gestemd, en ruim een kwart (25,8%) het vakje ‘voor’ rood kleurde.  Hoewel de raadpleging geen bindend karakter heeft, lijkt het haast onmogelijk voor de partijen om deze duidelijke uitspraak van de bevolking naast zich neer te leggen, zo ze dat al zouden willen. Het zou ook politieke zelfmoord zijn, zoals de verliezende coalitiepartijen hebben laten zien.

Het lijkt niet onmogelijk lijkt dat nieuwe raad en de te vormen coalitie de hete brij maar even voor zich uit schuift, en dat Haren vooreerst als zelfstandige gemeente blijft doormodderen.  Met de extra taken die door het rijk bij de gemeentes worden neergelegd, is dat een weinig opbeurend vooruitzicht. Maar een fusie met Tynaarlo, die hiermee een stap dichterbij gekomen is. biedt evenmin veel perspectief op een daadkrachtige gemeente die op haar (nieuwe) taken is berekend.

Wat rest is de hoop op ingrijpen van hogerhand. Max, Ronald, verzin een list!

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2024 - Haren in Foto's