Innovatief grondverzet Harener Holt

 

Op het terrein van het voormalig AZC (en daarvoor het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid) tussen de Oosterweg en de Kerklaan zijn de werkzaamheden voor het bouwrijp maken van wat de nieuwe woonwijk Harener Holt moet worden inmiddels in volle gang, na een trage start in verband met de vroeg intredende winter eind november.

Aannemer De Romein Infra & Milieu uit Veendam en dochteronderneming Loonbedrijf Entjes uit Slochteren zijn in opdracht van de GEM – de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie van de gemeente Haren en de projectontwikkelaars Geveke Ontwikkeling en Heijmans Vastgoed – bezig met het verzetten van 13.000 kubieke meter grond. Slappe grond, die niet geschikt is voor bebouwing, wordt afgevoerd en zand wordt aangevoerd in een bijna militaire operatie waarbij zandauto na zandauto komt aan- en afrijden.

Na het grondverzet, dat binnenkort zal worden afgerond, gaat de aannemer civiele werkzaamheden uitvoeren, zoals de aanleg van riolering (in totaal zo’n twee kilometer) en straten. Volgens planning moeten die activiteiten, inclusief de aanleg van nutsvoorzieningen (gas, water en stroom) eind april, begin mei gereed zijn, waarna de bouwbedrijven Geveke en Heijmans daadwerkelijk met het bouwen van de woningen kunnen beginnen.

 

Het grondwerk gebeurt door hypermoderne graafmachines met satellietbesturing. De kuilen die uitgegraven moeten worden, zijn in een 3D-tekenprogramma aangegeven. Een computer aan boord van de graafmachine staat in verbinding met twaalf tot achttien satellieten. Met deze innovatieve, hoogwaardige GPS-technologie kan tot op de centimeter nauwkeurig bepaald worden waar en hoe diep  de schep de grond in moet.

De aan- en afvoerroute van het grote aantal zand- en grondtransporten loopt via de Kerklaan en de Molenweg. Woordvoerders van ontwikkelaar Geveke en aannemer De Romein konden niet zeggen of deze route met de gemeente is overlegd. Wel wees de Geveke-zegsman erop dat het toezicht op het werk en de directievoering van het project door de gemeente Haren wordt verzorgd, en dat hij er dus van uitgaat dat de gevolgde transportroute de goedkeuring van de gemeente kan wegdragen.

Het wegdek van de Kerklaan wordt ter hoogte van de in- en uitrit van het terrein door de aannemer zorgvuldig zandvrij gehouden met behulp van deze zandschuiver.

De Harener Holt is het eerste deelplan van de geplande nieuwbouw binnen het DHE-gebied (Dilgt Hemmen Essen) in Haren-Noord, waar in totaal ruim 600 woningen moeten verrijzen. In Harerer Holt gaat het in totaal om 81 woningen. Geveke ontwikkelt 26 woningen in een project dat ze De Laenen noemt. Heijmans Vastgoed bouwt 28 woningen onder de naam Le Rève. Daarnaast heeft de gemeente 15 vrije kavels in de verkoop en is het de bedoeling dat er 12 woningen in de sociale sector worden gerealiseerd. De belangstelling voor de woningen is groot. Zo zijn in het project van Geveke inmiddels 22 van de 26 woningen verkocht, en de website van La Rève meldt dat er nog slechts 6 woningen niet zijn verkocht, maar daarvan zijn er inmiddels wel 5 in optie genomen.

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2024 - Haren in Foto's