Huize Weltevreden

Tevreden wentelt het monumentale pand zich in de warme gloed van het koude voorjaarszonnetje. Huize Weltevreden, gelegen in de oksel van de Rijksstraatweg en de Hoge Hereweg in Harenermolen, is een vredig woonoord voor zelfstandig residerende senioren.

Ooit, in 1806, werd het huis opgericht als herberg en café, Herberg de Kroon. In 1828 werd het gekocht door de welgestelde Geertruida Johanna Elisabeth Jullens, die het bewoonde als buitenplaats. Na haar overlijden in 1865, werd haar weduwnaar – mr. Frederik Zacharias Reneman, met wie ze op 11 april1843 in Haren was getrouwd – eigenaar van Weltevreden. Toen hij een jaar later overleed, werd het naar de wens van Geertruida een huis van weldadigheid voor de “verpleging van behoeftige weezen, oude mannen en oude vrouwen, bij voorkeur behorende tot de Nederduitsche Hervormde Gemeente van Haren”.

Behalve Huize Weltevreden liet Reneman 30.000 gulden en zijn andere onroerende goederen te Haren en elders in de provincie Groningen, die eerder merendeels aan zijn vrouw toebehoorden, na aan de Stichting Weltevreden die zich met de weldadige doelstelling ging bezighouden.

De eerste bestuursleden van de stichting waren onder anderen de Groninger arts Dirk de Vries Reilingh, jonkheer Jacobus Johannes Aricius Quintus, uit het bekende Groninger adellijke geslacht, en Popko Noordhoff, oprichter van de bekende Groninger uitgeverij.

Huize Weltevreden is gebouwd in een sobere empire-stijl uit het begin van de 19e eeuw. Het bezit nog een authentieke voogdijkamer. Een bovenlicht aan de kant van de Hoge Herenweg bevat de afbeelding van een dravend paard, dat herinnert aan de draverijen die hier traditiegetrouw op Tweede Paasdag werden verreden (zie deze foto en klik op het fullscreen symbool). Aan de zijde van de Rijksstraatweg is een gevelsteen geplaatst ter herinnering aan de stichtster van Huize Weltevreden, Geertruida Jullens.

In 1964-1966 is er onder architectuur van P.L. de Vrieze, een Groninger architect gespecialiseerd in restauraties, aan de achterzijde een nieuwe vleugel aangebouwd en werd het pand verbouwd tot 12 appartementen. Die zijn er nog steeds, bedoeld voor bewoning door senioren.

Deze week werd bekend dat de Stichting Het Groninger Landschap het beheer van Huize Weltevreden heeft overgenomen. Voor de bewoners van het rijksmonument zal dat niet tot veel verandering leiden. Die kunnen zich weltevreden blijven wentelen in hun prachtige woonomgeving. En – als hij schijnt – in de warme gloed van het koude voorjaarszonnetje.

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2024 - Haren in Foto's