Veel belangstelling voor verkiezingsdebat

De achterzaal van Astoria puilde uit gisteravond bij het verkiezingsdebat dat door het Politiek Overleg Haren (POV) was georganiseerd. Ruim honderd personen, onder wie wel tamelijk veel campagnevoerders van de deelnemende politieke partijen, woonden de door burgemeester Mark Boumans geleide discussie met kandidaten voor de komende statenverkiezingen bij.

Oud en jong (er waren verrassend veel jongeren), hippie, kabouter, parelketting, jasje/dasje, wethouders en raadsleden, ze waren er allemaal. Grote afwezige was echter een afgevaardigde van de PVV, die er om onbekende redenen voor had gekozen niet aan het debat deel te nemen.

Voor de pauze gingen de kandidaat-statenleden met elkaar in discussie. Na de versnaperingen was het de bedoeling dat er een discussie met de zaal op gang zou komen, maar de heren (en één dame, van de Partij voor de Dieren) politici schoten bij de eerste de beste vraag uit het publiek in hun oude politieke reflex en gingen toch weer voornamelijk met elkaar in debat. Ook bleek het voor de kandidaten moeilijk om desgevraagd “concreet” te worden en bleef men veelal steken in algemeenheden. Een terechte interventie van VVD-fractieleider Terpstra van de Harense gemeenteraad bracht uiteindelijk wat meer dynamiek en interactie met de zaal.

Desalniettemin weten de bezoekers en degenen die het debat volgden via de radio-uitzending van HarenFM of via de eveneens door de lokale omroep verzorgde live stream op internet, nu beter welke standpunten de partijen hebben over leefbaarheid, krimp van het plattelandsgebied, CO2-opslag, het Groninger Forum en wat dies meer zij.

Ondertussen werd er door verschillende aanwezigen druk getwitterd, zodat ook via dat medium gexefnteresseerden meekregen wat er zoal ter tafel kwam. Wie de tweets terug wil lezen, zoekt op #psgr2011. De opname van het debat is nog te zien via deze link.

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2024 - Haren in Foto's