Vuilstort Grootslaan

Wie de Grootslaan afloopt, langs het waterleidingbedrijf, het spoor over, treft aan zijn linkerhand een onnatuurlijke heuvel in het Harense landschap aan.

Al vaker was ik er langsgelopen, met het idee om eens te kijken of ik achter het hek kon komen. Toen ik er gisteren weer eens was, bleek dat laatste geen probleem meer. Op diverse plaatsen is het hek half weg en nadat ik me via de berm van een sloot toegang had verschaft, bleek me even later dat ik me de moeite had kunnen besparen. Het toegangshek van deze voormalige stortplaats – want dat is het – staat wagenwijd open.

Het terrein is overwoekerd met berenklauw.

Her en der steken de resten van puin en afval, zoals schoenen, aardewerk en vuilniszakken, boven de deklaag uit. Ook containers waarin giftige of bijtende stoffen zaten, liggen los op het terrein.

Het lijkt erop dat onverlaten ontdekt hebben dat dit een plek is waar je ook nu nog illegaal op een gemakkelijke manier van je afval af kan komen.

Het geheel maakt de indruk alsof de gemeente al geruime tijd niet meer naar de vuilstort heeft omgekeken. Alsof ze zich een beetje schaamt voor de manier waarop ze zich voorheen van haar afval ontdeed. Opvallend is dat er op internet weinig tot niets aan informatie over de stortplaats is te vinden.

Het lijkt me echter onwenselijk om de stort zo te laten rotten. Op z’n minst zou er voor een deugdelijke afsluiting gezorgd moeten worden. Ook kan het waarschijnlijk geen kwaad om de kwaliteit van bodem en grondwater – het waterwingebied van het waterleidingbedrijf ligt hier vlakbij! – te monitoren. Ik kan me niet voorstellen dat er geen verontreiniging is.

Verder Bericht

Vorige Bericht

7 Reacties

 1. Bob de Vries 20 februari 2010

  Permalink doorgestuurd naar de verantwoordelijk wethouder.

 2. AnneBart Bolt 26 februari 2010

  Hallo,
  zojuist heb ik een mail gestuurd naar HarenFm met de kwestie om morgen te behandelen bij het radio-lijst-trekkers-debat. Wilt u de mail hebben kunt u me mailen

 3. Hans Visser 27 februari 2010

  Heeft Haren niet 1 miljoen over ???

  Genoeg om deze schandplek te verwijderen.

 4. Haren in foto's 27 februari 2010

  Zojuist is er in het lijsttrekkersdebat op Haren FM (http://www.haren.fm) aandacht aan deze zaak besteed.

  Alle partijen waren het erover eens dat snel het hekwerk hersteld moet worden, en wethouder Niezen zegde toe daarvoor te zorgen, nadat de situatie een week geleden (door Bob) onder zijn aandacht was gebracht. De sanering is een taak voor de provincie maar daar staat deze stort laag op de prioriteitenlijst, aldus Niezen.

  Het debat wordt zondagmiddag tussen 4 en 6 herhaald op Haren FM. Ik schat dat dit onderwerp rond 5 uur aan de orde komt.

 5. mariska sloot 30 maart 2010

  Onze eerste vraag tijdens onze allereerste raadsvergadering betrof gisteravond bovenstaand bericht. Tijdens het radio debat had de wethouder immers toegezegd dat er snel hekken zouden komen. Helaas kon de wethouder gisteren nog niet zeggen dat er hekken waren geplaatst. Hij heeft toegezegd hier vaart achter te zetten. De volgende vergadering zullen wij er dus weer naar vragen, het kan natuurlijk niet zo zijn dat dit gevaarlijke vuil open en bloot voor mens en dier op straat ligt.
  Namens Gezond Verstand Haren,
  Mariska Sloot

 6. mariska sloot 15 april 2010

  Naar aanleiding van onze vragen over de afsluiting, heb ik vandaag bericht gekregen dat het hek inmiddels is hersteld. Wat betreft de eventuele vervuiling van de grond stelt de gemeente dat de provincie verantwoordelijk is. Toen de pers hier onlangs bij de voorlichter van de provincie naar vroeg, kon die alleen maar zeggen dat men geen noodzaak zag voor nog een bodemonderzoek, volgens hen was er niets aan de hand….

 7. AnneBart Bolt 16 april 2010

  Toch, de herstelde hekken; mede dankzij deze site. Chapeau. Ook voor GVH die er boven op zat!

© 2024 - Haren in Foto's