Over de balk?

De R is weer in de maand, en naast levertraan slikken betekent dit dat de wegenbouwmaffia weer aan de slag gaat. Overal in het land worden wegen omgelegd, opnieuw geasfalteerd, opengebroken, gereconstrueerd, of wat dan ook. In veel gevallen volstrekt overbodig, en stel ik me voor dat uitgekookte aannemers en wegenbouwers simpele ambtenaren van rijk, provincies, gemeentes en rijkswaterstaat op slinkse wijze hebben weten te overtuigen van een alweer noodzakelijke verbetering, al dan niet na het ruimhartig fêteren van de betreffende beambte.

Ook binnen de gemeente Haren wordt op tal van plekken gegraven of geasfalteerd (waarmee geenszins gezegd wil zijn dat bovengeschetste lakenswaardige praktijken zich ook in de Groene Parel hebben voorgedaan – hoewel me wel van het hart moet dat ik de firma Verkley uit Drachten verdacht vaak aan het werk zie in het Harense). Zo ook aan de Poorthofsweg, waar bij de kruising met de Stationsweg een aanzienlijk gat gegraven is.

Volgens de gemeente bestaan de werkzaamheden ‘hoofdzakelijk’ (wat dan nog meer, denk ik als ik zoiets lees) uit:

(uit gemeentebericht van 2 september)

Op de keper beschouwd is deze informatie van de gemeente wat misleidend, of op z’n minst enigszins redundant, want de eerstgenoemde werkzaamheid (raar woord in enkelvoud) is nodig om de tweede te kunnen uitvoeren, en de derde en vierde taak zijn nodig om de straat na het uitvoeren van de hoofdactiviteit weer begaanbaar en ooglijk achter te laten. Eigenlijk is er gewoon sprake van het vervangen van de riolering met alle voorbereidende en afrondende werkzaamheden die daar nu eenmaal bijhoren.

En dan verbaast het enigszins, want in 2006 werden in dezelfde straat, door de bovengenoemde firma Verkley, soortgelijke werkzaamheden uitgevoerd. De rijbanen en trottoirs werden opgebroken, de waterleiding werd vervangen en vervolgens werden nieuwe verhardingen aangebracht en werden de groenstroken (min of meer) netjes afgewerkt. Ik maakte daar indertijd deze foto’s van, geplaatst op een inmiddels alweer gewist deel van dit weblog.


Vier jaar geleden werd er dus alleen met een ander doel, namelijk de waterleiding vervangen in plaats van de riolering, gegraven op dezelfde plek. Zou het, zo denk ik als eenvoudige huiseigenaar die ook wel eens een aannemer inhuurt voor onderhoud, nou niet verstandiger zijn geweest om waterleiding en riolering gelijktijdig te vervangen? Dan hoeven maar één keer de rijbanen en trottoirs te worden opgebroken, nieuwe verhardingen te worden aangebracht en de groenstroken te worden afgewerkt. Dat moet toch al gauw duizenden euro’s aan kosten schelen.

Niet dat het niet nodig is om de riolering ter plekke te vervangen. Dat bleek medio juli tijdens hevige regenval maar al te duidelijk. Maar dat was vier jaar geleden niet anders.

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2024 - Haren in Foto's