Kunstwerk op terrein azc

Op het terrein van het azc heeft een ding de sloop overleeft: een kunstwerk dat bestaat uit een metalen frame van in primaire kleuren geschilderde vakken. Het doet (mij) sterk denken aan een schilderij van Mondriaan of Theo van Doesburg.

Het staat daar eenzaam op de grote, op enkele bomen na kale vlakte, en misschien juist daardoor komt het prachtig tot zijn recht.

Ik kan geen informatie vinden over titel, kunstenaar en jaartal, noch in de uitgave Kunstwegwijs (waaier met beeldende kunstwerken in de openbare ruimte in de gemeente Haren), noch op internet. Wie meer weet, mag het melden.

Ik ben benieuwd wat er met het werk gebeurt, als er straks (?) gebouwd gaat worden op het terrein. Het moet echt bewaard blijven en verdient eigenlijk een betere plek. Ik vind het veruit het mooiste werk in Haren. Als het op z’n huidige plaats niet zou kunnen blijven staan, en de gemeente zou het niet elders willen plaatsen, dan wil ik het wel in m’n tuin hebben…

Verder Bericht

Vorige Bericht

12 Reacties

 1. HvH 9 maart 2009

  Zeer apart kunstwerk en beslist belangrijk om te bewaren, alhoewel ik het beeldje van Jan Steen schuin t.o. de Hortus mooier vind.

 2. ir. Hans R. van der Woude 23 juni 2010

  Volgens mij is het een kunstwerk van de kunstenaar Siep van den Berg (1913-1998).

 3. Jaap de Boer 26 juni 2010

  Ik denk ook dat het van Siep van den Berg is. Ik was kortgeleden bij het Martiniziekenhuis en daar zag ik ‘De Bloedsomloop’. Dat werk lijkt hier sterk op. Je vindt het bijvoorbeeld op http://www.kunstopstraat.nl, bij ‘kunstenaars’ en dan de naam Siep van den Berg uiteraard.

 4. Haren in foto's 4 juli 2010

  @ hh Van der Woude en De Boer: Dank voor de tip. De gelijkenis met (ander) werk van Siep v.d. Berg is idd treffend, m.n. met De Bloedsomloop (http://www.kunstopstraat.nl/weergave.php?t=artefact&id=611&route_add= ) en in wat mindere mate met het werk aan de Orionlaan in Groningen (http://www.kunstopstraat.nl/weergave.php?t=artefact&id=354&route_add= ). Ik zal pogen bij de gemeente Haren of het CBK Groningen bevestiging te krijgen, en ook kijken of er al bekend is wat er met het werk gaat gebeuren. Ik zag onlangs dat het van het azc-terrein was gehaald om dat bouwrijp te kunnen maken; het werk stond wat verloren langs de kant van de weg.

 5. Simon Th.Deinum, Veendam 11 november 2010

  Het is een ijzeren plastiek van Siep van den Berg, te dateren voor 1966, toen een ziekte hem belette dergelijk werk nog te maken. Ik heb in de week na zijn benoeming als wethouder (RO) met een kleurenfoto op 90 x 90 mijn opwachting gemaakt bij de heer Gerben Pek. Uit contacten met de directie van de GEM (eigenaar van het voor woningbouw te ontwikkelen terrein) bleek mij dat er nog niet over een restauratie of toekomstige bestemming van dit oorspronkelijk zeer fraaie en opvallende object was nagedacht. Via contacten met mensen die Siep van den Berg hebben gekend en de Universiteit van Wageningen probeer ik de goede kleuren te achterhalen. Ik heb de GEM/Gemeente voorgesteld het kunstwerk te laten restaureren (het is bij de verplaatsing losgesneden van de betonnen sokkel en er achterstevoren weer opgelast (!). Ook Mariëtta Jansen, conservator van het Groninger Museum heeft er bij de gemeente op aangedrongen het kunstwerk te laten restaureren en een passende plek te geven. De gemeente heeft mij bericht dat ik vroegst februari 2011 antwoord krijg op mijn voorstel. U mag mij als spin in het web beschouwen als het gaat om het initiëren van activiteiten ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van Siep van den Berg, op 14 januari 2013. Een concept-idee heb ik vorige week voorgelegd aan personen die Siep gekend hebben, enkele musea, galerieën en verzamelaars van werk van deze opmerkelijke avantgardistische kunstenaar. Ik ben het dus geheel met eerdere schrijvers eens dat dit plastiek bewaard moet blijven

 6. Haren in foto's 13 november 2010

  @ S. Deinum: Dank voor uw belangwekkende reactie. Vind het bemoedigend dat iemand zich voor het werk inzet. Ik heb via twitter een aantal lokale politici op uw reactie geattendeerd, en hun respons is positief. Burgemeester Boumans reageerde:
  “MarkBoumans @harenfoto: Volgens mij blijft het kunstwerk sowieso behouden, maar is de vraag nog op welke plek en of er middelen zijn voor een restauratie”

 7. mariska sloot 29 november 2010

  De fractie van Gezond Verstand Haren heeft hierover nu schriftelijke vragen gesteld.
  Het wordt tijd dat er duidelijkheid komt over dit kunstwerk.
  We zullen dit forum op de hoogte houden van de antwoorden van het college.
  m.vr. gr.
  Mariska Sloot en Esther Wiersema

 8. mariska sloot 24 januari 2011

  De fractie van GVH heeft de antwoorden op de schriftelijke vragen van het college inmiddels ontvangen, hieronder treft u het raadsbericht. met vriendelijke groet, Mariska Sloot en Esther Wiersema

  Raadsbericht
  Informatie van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad
  Nummer : 2011-3
  Datum : 11 januari 2011
  Onderwerp : vragen GVH over kunstwerk Siep van den Berg

  Reactie college
  Wij zijn op de hoogte van het bedoelde kunstwerk van Siep van den Berg. Ook kennen wij de slechte staat waarin dit kunstwerk momenteel verkeerd (bijvoorbeeld dat het achterstevoren op de sokkel is geplaatst). Het kunstwerk is echter geen eigendom van de gemeente, maar van de GEM. Met de GEM hebben wij contact over het kunstwerk. Wij weten dat de GEM de ambitie heeft om het kunstwerk terug te plaatsen in de wijk. Onduidelijk is echter waar precies. Uiteraard zal het kunstwerk voor plaatsing gerestaureerd moeten worden. Als het kunstwerk in de wijk wordt geplaatst zal te zijner tijde overdracht aan de gemeente plaatsvinden. Wij moeten dan weten wat de condities voor de overdracht zijn en in welke staat het kunstwerk aan ons wordt overgedragen. Wij verwachten hierover dit voorjaar meer duidelijkheid te krijgen. Wij kunnen u dan nader informeren en zo nodig bij de besluitvorming betrekken. Wij zijn niet bekend met de belangstelling van de kant van het Groninger Museum. Voorlopig is die belangstelling ook nog niet opportuun, omdat we koersen op het behoud van het kunstwerk voor de wijk.

 9. Haren in foto's 24 januari 2011

  @GVH: Dank voor deze update. Goed dat jullie de lezers van dit blog op de hoogte houden van de ontwikkelingen rond het kunstwerk.

  Ik kan me persoonlijk goed vinden in het antwoord van het college. Ook mijn persoonlijke voorkeur heeft het als het werk behouden blijft voor Haren en een goede plek krijgt in de nieuwe wijk.

  Wel vind ik dat het college zich wat gemakkelijk achter het GEM verschuilt alsof dat een entiteit is waarop het geen enkele invloed heeft, terwijl de gemeente zelf in het GEM participeert. Dat er tzt met de twee andere partijen in GEM overlegd moet worden over de condities voor overdracht, is logisch. Het zou een mooi gebaar zijn als de beide projectontwikkelaars de restauratiekosten voor hun rekening nemen en de gemeente een kleine lumpsum geven voor toekomstig onderhoud. Dat kan dan een mooie invulling zijn van het min of meer gebruikelijke cadeautje bij de oplevering van een project ;)

 10. mariska sloot 25 januari 2011

  @Hareninfotoxb4s
  ja ik vind de antwoorden wat dat betreft ook niet helemaal helder. Eigenlijk heb ik nu nog meer vragen. Ik bedoel. De gemeente is toch voor de helft eigenaar van de GEM? En ooit is die grond toch verkocht aan de GEM? zijn er toen geen afspraken over het kunstwerk gemaakt? En wat waren dat dan voor afspraken? Voor hoeveel is dat kunstwerk dan verkocht aan de GEM en is die dan nu niet verantwoordelijk? Of is men vergeten dat het kunstwerk toevallig op die grond stond en mag de gemeente het dan weer terug? Maar moet de gemeente dan weer betalen voor het kunstwerk? En waar moeten we het dan willen plaatsen? Zetten we het in die nieuwe wijk, dan staat het dus niet op gemeentegrond, wie is dan verantwoordelijk voor het onderhoud? Ik hoop dat er in het voorjaar in ieder geval op bovenstaande vragen antwoord komt, want heel bevredigend vind ik ze nog niet. Maar anders stellen we de vragen gewoon weer!
  Groeten, Mariska Sloot GVH

 11. Peter Smulders 25 februari 2011

  Hoezo achterstevoren? De “sokkel” is een vierkante betonnen paal waar geen voor- en achterkant aan te onderscheiden valt. Of mis ik iets?

© 2024 - Haren in Foto's