Bomenstaken op de Glimmer Es

Bomenstaken zijn het, geen bonenstaken. De staken, of stokken, worden namelijk niet gebruikt om stokbonen steun te geven, maar om jonge boompjes overeind te houden. Kwekerij De Bonte Hoek heeft ze strak in het gelid opgesteld op de Glimmer Es.

De es is een gebied met een rijke geologische en geografische historie, hoog gelegen op de Hondsrug, gevormd tijdens de voorlaatste ijstijd. Uit de laatste ijstijd dateert de pingoruïne op de Glimmer Es.

Bij opgravingen in de jaren ’60 werden resten van twee hunebedden (voor de liefhebbers: G2 en G3) aangetroffen, hetgeen wijst op bewoning van het gebied door het Trechterbekervolk, zo’n 5000 jaar geleden.

In de middeleeuwen werd het gebied een es, collectieve landbouwgrond. De ligging, hooggelegen op de Hondsrug  (zo’n 5 meter boven NAP), was gunstig voor zowel landbouw als veeteelt.

Nog steeds is het gebied in gebruik voor de landbouw. Het grootste deel van de es wordt in beslag genomen door kwekerij De Bonte Hoek. Ook wordt er op enkele percelen maïs verbouwd. Een bescheiden wijngaard, onder de naam Domein de Pasa de Corinto, completeert het geheel.

De zandweg over de es is het oude kerkenpad naar Noordlaren. In de middeleeuwen groeide Glimmen weliswaar langzaam, maar het werd niet groot genoeg om een zogeheten kerspel (kerkgemeente of parochie) te worden. De inwoners gingen in Noordlaren ter kerke.

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2024 - Haren in Foto's