Buitenschool bouwt aan Dilgtplein

De nieuwbouw van de Groninger Buitenschool aan het Dilgtplein in Haren is in volle gang. De Buitenschool, een school voor chronisch zieke kinderen, is nu nog gevestigd in Glimmen, aan de rand van de Appèlbergen.

Het is de bedoeling dat de Buitenschool naar het Dilgtplein verhuist, om nauwer te kunnen samenwerken met de naastgelegen Prins Johan Friso Mytylschool voor leerlingen met een lichamelijke of meervoudige handicap. Bovendien kan gebruik worden gemaakt van de faciliteiten van het eveneens nabijgelegen revalidatiecentrum Beatrixoord.

Daartoe verrijst aan de oostzijde van de Mytylschool een nieuw, “semipermanent” gebouw, dat naar verwachting deze zomer wordt opgeleverd.

De bouw ervan is niet geheel onomstreden. Omwonenden vrezen – mede in het licht van de bouwplannen voor de nieuwe woonwijk Haren-Noord en het nieuwe Zernike-college – verkeersoverlast in Kerklaan, Oosterweg, Kromme Elleboog en Molenweg. En het Comité Regio Groningen-Haren is bang voor (een verdere) aantasting van het “tussengebied”.

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2024 - Haren in Foto's