Twee bordjes en een poster

Twee bordjes en een poster die me opvielen. Op korte afstand van elkaar, binnen 50 meter.

Langs de Onnerweg staat dit zelfgemaakte bordje, dat bezoekers van wat nu sportpark De Koepel heet, verwijst naar de nieuwe parkeerplaats. Zou de gemeente hier op korte termijn een meer structurele bewegwijzering plaatsen?

Twee stappen verder, op de kruising van Onnerweg en Jachtlaan,  treffen we deze wegwijzers, die er al wat langer staan. Het is bekend dat Haren een vergrijzende gemeente is, maar om dat nu zo te benadrukken…

En iets verderop, aan de overkant van de Hertenlaan, bij de basisschool De Linde, deze positieve oproep. Hoewel het natuurlijk vreselijk is – en tekenend voor de tijdgeest? -dat men daartoe al op de lagere school via posters moet oproepen.

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2024 - Haren in Foto's