Nieuwjaarsduik

Met z’n honderden gingen ze het koude water van de Hoornseplas in. De traditionele nieuwjaarsduik werd vanochtend net als voorgaande jaren gehouden bij paviljoen Kaap Hoorn.

Hoewel het vooral een stad-Groninger feestje is, vond het evenement plaats op Harener grondgebied. En dat rechtvaardigt een fotoreportage op dit blog, ook al omdat het gebeuren altijd kleurige plaatjes oplevert, mede omdat een aantal deelnemers zich gewoontegetrouw uitdost in tamelijk opvallende kledij en accessoires.

De nieuwjaarsduik in de Hoornseplas wordt sinds 2008 georganiseerd door de christelijke organisatie World Servants, die met vrijwilligers bouwprojecten uitvoert op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Dit jaar werkt men aan de bouw van een tweetal klaslokalen bij een school in het Boliviaanse dorp Yateirenda. Een aantal deelnemers aan de duik liet hun koude plons daarom sponsoren voor het goed(bedoeld)e doel.

Binnenkort meer foto’s van de nieuwjaarsduik 2013.

N.B. In voorgaande jaren zijn foto’s en begeleidende teksten over de nieuwjaarsduik zonder toestemming van dit blog overgenomen en verspreid. Voor de goede orde zij daarom ten overvloede vermeld dat alle hier gepubliceerde afbeeldingen en teksten auteursrechtelijk zijn beschermd. Overname ervan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is niet toegestaan. Wie dat toch doet, maakt zich schuldig aan diefstal. Dat is civielrechtelijk een onrechtmatigde daad.  Maar voor deze specifieke doelgroep is wellicht belangrijker dat het ingaat tegen het achtste gebod: Gij zult niet stelen. Wie vervolgens ook liegt over het jatten van mijn teksten – zoals twee jaar geleden gebeurde toen ik enkele betrokkenen daarop aansprak – overtreedt tevens het negende gebod: Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2024 - Haren in Foto's