Waterbron Onnerpolder

Tijdens een wandeling die deels door de Onnerpolder voerde – via de Van Swinderenlaan en de Waterleidingweg – viel het licht prachtig op deze op een terp aangelegde waterbron.

Sinds 2008 is de Onnerpolder aangewezen als waterbergingsgebied. Dat houdt in dat de polder bij extreem hoge waterstanden onder water kan worden gezet, zodat de wateroverlast elders beperkt wordt. Om de waterwinning tijdens zo’n situatie niet in gevaar te laten komen, zijn bronnen en winputten verhoogd aangelegd, op terpen en dijkjes.

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2024 - Haren in Foto's