Politieke perikelen in en om nieuwe gemeentehuis

De raadscommissie die moest adviseren over het wel of niet uitvoeren van een formele raadsenquête naar het mogelijk achterhouden van informatie door het vorige college van b&w, heeft geen eensluidend advies kunnen opstellen.

Een meerderheid van vier leden (PvdA, VVD, GL, CU) van de commissie – die bestond uit zeven personen – heeft uiteindelijk besloten geen advies uit te brengen, maar de keuze aan de voltallige gemeenteraad over te laten. De drie overige commissieleden (CDA, D66, GVH) zijn het daarmee zeer oneens en hebben zich publiekelijk nadrukkelijk van het advies gedistantieerd. Daarmee krijgt de politieke klucht rond het nieuwe gemeentehuis een nieuwe dimensie.

De eventuele raadsenquête zou onderzoek moeten doen naar het al dan niet achterhouden van informatie door het vorige bestuurscollege over te verwachten financiële tegenvallers bij de ontwikkeling van het Haderaplein. Een externe adviseur stuurde hierover in februari 201o een brief de betrokken wethouder, maar de gemeenteraad werd pas in juli – na de gemeenteraadsverkiezingen – daarover geïnformeerd. De bouw van het nieuwe gemeentehuis was gebaseerd op aannames over te verwachten opbrengsten van de ontwikkeling van ruimte op het Haderaplein waar het oude gemeentehuis stond. Doordat die verwachtingen te optimistisch bleken, ontstond er een fors begrotingstekort.

Het niet (tijdig) informeren van de gemeenteraad over zo’n belangrijke zaak geldt als een politieke doodzonde. Leden van het vorige college van burgemeester en wethouders spraken elkaar tegen over wat ze wel of niet wisten. De gemeenteraad besloot daarop te overwegen een raadsenquête in te stellen, waarbij de collegeleden onder ede kunnen worden gehoord. Zo’n raadsenquête – een beetje vergelijkbaar met een parlementaire enquête –  is een zwaar middel, dat veel tijd en geld vergt. Daarom besloot de raad een commissie in te stellen die de wenselijkheid van zo’n enquête moest onderzoeken. Die commissie heeft nu dus besloten geen “ja” of “nee” te adviseren.

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2024 - Haren in Foto's