Wat er voor water nodig is

In het laboratorium klinken zowel rustgevende als onheilspellende geluiden. Het ene apparaat borrelt lieflijk als een aquarium, terwijl het bij een andere machine lijkt alsof een amechtige patiënt reutelend aan de beademing ligt van een hart-longmachine.

Welkom in Glimmen, bij  de testopstelling van SAWA (wat staat voor Sensors And WAter), een project dat als doel heeft om door het ontwikkelen van sensortechnologie de kwaliteit van ons drinkwater nog beter en vooral sneller te kunnen bewaken.

Het is een staaltje high tech dat hier op het terrein van het Waterlaboratorium Noord (WLN), plaatsvindt. Zo’n acht miljoen euro wordt er gespendeerd in het research and development project, waarin vele partijen participeren – zowel bedrijven als overheden en kennisinstituten – en dat loopt van begin 2010 tot medio volgend jaar.

Het moet leiden tot een aantal verschillende sensoren die zorgen dat de drinkwater-voorziening in het hele proces van productie en distributie aan de hoogste kwaliteitseisen blijft voldoen. Zo komen er sensoren die onmiddellijk kunnen waarschuwen als er iets mis is met het oppervlaktewater dat wordt gewonnen om er drinkwater van te maken, zoals in ons contreien uit de Drentsche Aa gebeurt. Maar er wordt ook gewerkt aan sensoren die voortdurend de kwaliteit van het water in het leidingnet meten en zorgen dat de groei van bacteriën direct wordt gesignaleerd.

Nu gebeurt dat nog door het handmatig nemen van monsters, die in het laboratorium moeten worden gecontroleerd, hetgeen al gauw één of zelfs meerdere dagen duurt. Sensoren meten straks real time, en kunnen binnen één tot anderhalf uur afwijkingen aantonen, zodat kan worden ingegrepen.

Afgelopen vrijdagmiddag opende het SenTec ontwikkelingscentrum van SAWA haar poorten in het kader van de Europa Kijkdagen, waarbij allerlei projecten die (deels) met Europees geld worden gefinancierd het publiek laten zien wat voor nuttigs er met die subsidie wordt gedaan. In Glimmen waren op het open huis van SAWA enkele tientallen mensen afgekomen, die de presentaties en de rondleiding door het laboratorium met veel interesse volgden. Verwonderd dat er zoveel komt kijken bij het winnen en distribueren van het water dat wij dagelijks gedachteloos uit de kraan laten stromen, en gerustgesteld omdat ze nu met eigen ogen hebben kunnen zien dat het met de bewaking van de waterkwaliteit wel goed zit.

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2024 - Haren in Foto's