Onder de slopershamer

Als een buitenaards monster, een voorwereldlijke draak, gaat deze sloopmachine het oude raadhuis te lijf. Giftige dampen lijken uit zijn grijpgrage bek te zijn ontsnapt.

Bij nader inzien blijken die dampen gewoon water te zijn, dat met een speciaal kanon op de te slopen muren en vloeren wordt gespoten om stofwolken tegen te gaan. Wie gisteren in De Brinkhorst liep en dacht dat het regende, weet nu waar dat vandaan kwam.

Nog even, en we kunnen het nieuwe gemeentehuis bekijken zoals op de fraaie, de werkelijkheid enigszins vertekenende artist impression die de architect ons indertijd voorschotelde.

 (bron: Kraaijvanger-Urbis Architecten / XKP)

Voor zolang het duurt, natuurlijk…

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2024 - Haren in Foto's