Van kwaad tot onvoorstelbaar erger

Ter gelegenheid van de 65-jarige bevrijding van Haren werden vandaag niet alleen Stolpersteine geplaatst (zie het bericht van vanmiddag en dat van eerder vanavond), maar presenteerde de Harener Historische Commissie ook een nieuw boek over de 66 Harener oorlogsslachtoffers, onder de titel Van kwaad tot onvoorstelbaar erger. In een volle Dorpskerk overhandigde commissievoorzitter Frits Kalmeijer het eerste exempaar aan de beide auteurs, Wil Legemaat en Margriet Staal.

Daarna las Margriet Staal de namen, leeftijd en overlijdensdatum voor van de 66 slachtoffers; de kille opsomming liet op indringende wijze de tragiek van de oorlog zien. Vooral de (soms zeer!) jonge leeftijd van veel slachtoffers maakte indruk, en de sterfdatum die voor velen maar zeer kort voor de bevrijding lag. Voor hen duurde de oorlog soms maar een paar dagen of enkele weken te lang.

Ook indrukwekend waren de schrijnende geschiedenissen van een aantal slachtoffers zoals die door Wil Legemaat werden verhaald. Zowel het oplezen van de namen als de achterliggende verhalen maakten emoties los die toonden dat de oorlog ook na zoveel jaren nog niet vergeten is.

Veel nabestaanden waren in de kerk aanwezig. Een aantal van hen was voor het boek geïnterviewd. Zij ontvingen een exemplaar van de nieuwe uitgave.

Een van hen, zichtbaar geëmotioneerd, sprak zijn dank uit aan de auteurs voor het boekstaven van het tragische lot van hen die 65 jaar geleden de bevrijding van Haren niet meer mochten meemaken.

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2024 - Haren in Foto's