Narcissus meets Jan Salie

Narcissen aan de Potgieterlaan. Best een fraai gezicht.

Maar ook treffen twee geesten hier elkaar. Narcissus, die verliefd werd op zijn eigen spiegelbeeld en dus nogal zelfingenomen was, en Jan Salie, de door Potgieter geschapen belichaming van de lamlendigheid.

Je zou er twee aspecten van de Harense volksgeest in kunnen zien.

Verder Bericht

© 2024 - Haren in Foto's