Gemeente neemt voorschot op uitbreiding sportpark Esserberg

Nu grazen er nog Schotse hooglanders en exmoorpony’s, maar de gemeente Groningen sorteert er planologisch al op voor dat hier in de toekomst een uitbreiding van het sportpark Esserberg komt. De weilanden op de hoek van de Kerklaan en de Esserweg zijn aangewezen als gronden waarop de gemeente een voorkeursrecht heeft bij een eventuele verkoop door de huidige eigenaren. Dat kan op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten, die is bedoeld om de positie van de overheid op de grondmarkt te verstevigen en grondspeculatie tegen te gaan.

Op de percelen ten oosten van het sportpark rust nu nog een agrarische bestemming, maar de gemeente gaat ervan uit dat “bij toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen de gronden in ieder geval zullen afwijken van het huidige gebruik en naar alle waarschijnlijkheid worden aangewend voor het ontwikkelen van sportdoeleinden en eventueel andere maatschappelijke bestemmingen”. Dat laatste zou dus bijvoorbeeld ook woningbouw kunnen zijn, maar uitbreiding van het sportpark lijkt de gemeente het meest waarschijnlijk.

Met het vestigen van dit voorkeursrecht is de gemeente eventuele projectontwikkelaars een stap voor. Als de huidige eigenaren willen verkopen, dan moeten ze de grond eerst aan de gemeente Groningen aanbieden.

Het gaat om een ‘voorlopige aanwijzing’, die per 1 maart is ingesteld en gepubliceerd. De gemeenteraad moet het besluit nog goedkeuren. Als dat niet binnen drie maanden gebeurt, vervalt de voorlopige aanwijzing.

De gemeente Groningen is op dit gebied toch al voortvarend en slagvaardig bezig. Gisteren maakte ze ook bekend een akkoord op hoofdlijnen te hebben bereikt met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) voor de aankoop van de Hortus en de Biotoop per 1 januari 2023, voor een bedrag van 3,6 miljoen euro.

En in oktober vorig jaar nam de gemeente een zogeheten ‘voorbereidingsbesluit’ voor het terrein waarop nu de Aldi is gevestigd (aan de Jachtlaan). Daarmee wordt voorkomen dat er na het voorziene vertrek van deze supermarkt (naar de nieuwbouw op het Raadhuisplein) op de vrijgekomen plek een andere supermarkt komt.

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2024 - Haren in Foto's