Een boom opzetten voor het landschap

Met het eendrachtig planten van een jonge eik aan de Koelandsdrift bij Onnen hebben gedeputeerde Johan Hamster van de provincie Groningen, wethouder Inge Jongman van de gemeente Groningen en directeur Peter Hellinga van de stichting Landschapsbeheer Groningen vanmiddag symbolisch het pilotproject Gebiedsaanpak Landschap Gorecht afgesloten.

Gedeputeerde Johan Hamster (links), wethouder Inge Jongman (midden) en Peter Hellinga planten gedrieën de laatste boom van het project

Dat project ging zo’n zes jaar geleden van start van start om het karakteristieke landschap in het (westelijke) Gorecht – ruwweg het gebied van Noordlaren tot Essen – te behouden en te verbeteren, op een duurzame en betaalbare manier.

bron: Landschapsbeheer Groningen

Het beheer van de houtwallen, meidoornhagen, poelen en dobben in het gebied wordt uitgevoerd met inzet van werkzoekenden, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, professionals, vrijwilligers en bewoners. Een van de deelprojecten was het herstellen van oude houtwallen en hagen bij Onnen. Tijdens de looptijd van het project zijn 4 kilometer aan nieuwe houtwallen en 1,3 kilometer scheerhagen aangelegd.

Gedeputeerde Johan Hamster spreekt de aanwezigen toe

In het pilotproject, dat nu succesvol is afgesloten, werkten een flink aantal organisaties samen, zoals Landschapsbeheer, de gemeente Haren, ANV (agrarische natuurvereniging) Stad en Ommeland, de provincie en de natuurbeheerders. Het is de bedoeling dat het project wordt voortgezet, en daartoe hebben de betrokken partijen hun handtekening gezet onder een convenant. Als laatste tekende vandaag tijdens de bijeenkomst in Onnen wethouder Jongman namens de gemeente Groningen.

Het convenant kan beschouwd worden als een intentieverklaring. Helemaal vastleggen kunnen de deelnemers zich niet, omdat de financiering nog niet rond is. Het gaat om “veel geld”, maar hoeveel precies wil een woordvoerder van Landschapsbeheer Groningen niet kwijt.

Landschapsbeheer Groningen-directeur Peter Hellinga geeft uitleg over het project

Dat er aanzienlijke bedragen nodig zijn, is begrijpelijk als je weet dat het project bijna 80 kilometer aan houtwallen in beheer heeft en 13 kilometer aan meidoornhaag. Verder zijn er nog 43 poelen, dobbes en pingoruïnes in beheer. Ook al wordt een deel van het onderhoud door vrijwilligers gedaan, die moeten wel worden aangestuurd door professionals. Bovendien is het beleid om vrijwilligers voor de veiligheid niet met zware machines te laten werken. Waar die nodig zijn, moeten dus betaalde krachten ingezet worden.

Nadat de drie hoogwaardigheidsbekleders de boom hadden geplant, maken professionals het karwei af

Wie zijn handen uit de mouwen wil steken, kan zich aanmelden bij Landschapsbeheer Groningen. Elke vrijdag zijn er vrijwilligers aan het werk.

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2024 - Haren in Foto's