Rangeerterrein Onnen zorgt voor werk in 1922

Een kort en toch tamelijk warrig bericht in het Nieuwsblad van het Noorden meldt op 21 februari 1922 in een week tijd het aantal werklozen bijna is gehalveerd: van 70 personen naar 40. Naar we aannemen gaat het daarbij om de arbeidslozen binnen de gemeente Haren.

Als reden wordt gegeven het verdwijnen van de vorst, waardoor bij diverse bedrijven het activiteitenniveau steeg. Met name nieuwe werkzaamheden op het rangeerterrein Onnen zouden daaraan hebben bijgedragen.

Dat rangeerterrein was op 17 mei 1920 in gebruik genomen, nadat de aanleg ervan in 1916 van start was gegaan. Ook na de ingebruikname werd het complex nog uitgebreid en van nieuwe faciliteiten voorzien. Zo werd in 1922 elektrische verlichting geïnstalleerd, en werden

elektrische pompen en drie seinhuizen (twee voormalige wachtposten, dan post I en VII, en één nieuwe midden op het terrein, post T *

aangelegd. Ook kwam er een tweede rangeerheuvel gereed. Al met al moeten dat inderdaad aanzienlijke werkzaamheden zijn geweest, die voor veel werkgelegenheid zorgden.

Ook nu nog zijn rangeerterrein en de lijnwerkplaats Onnen waarschijnlijk de grootste werkverschaffer binnen de grenzen van de voormalige gemeente Haren.

* Van rails en rangeren; schetsen uit de Harener spoorweghistorie, E.J. Bunskoeke en drs. D.M. Bunskoeke; Harener Historische Reeks #2, 1985, p. 19

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2024 - Haren in Foto's