Renovatie voor basisschool Het Mozaïek

Het schoolgebouw van Het Mozaïek aan de Tussenziel wordt verduurzaamd, gerenoveerd en krijgt er een lokaal bij. In de komende maanden wordt het exacte plan uitgewerkt en start de vergunningenprocedure.

Het Mozaïek – school met de Bijbel – krijgt een extra lokaal omdat de school heeft te maken heeft met een stijging van het aantal leerlingen. In 2019 was al besloten het schoolgebouw te verduurzamen en te renoveren. Deze werkzaamheden worden nu met de uitbreiding gecombineerd.

Het schoolgebouw krijgt aan de buitenkant nieuwe gevels met andere kleuraccenten en een uitbreiding. Aan de binnenkant vinden veel functionele en onderwijskundige aanpassingen plaats, waarbij transparantie, lespleinen, stilteruimten en een open teamkamer de belangrijkste aanpassingen zijn.

Het schoolgebouw wordt met behulp van o.a. warmtepompen, een nieuw ventilatiesysteem en zonnepanelen gasloos en energiezuinig. In 2021 is de nabijgelegen gymvoorziening De Meet afgebrand. Die wordt herbouwd. Voor de wegenstructuur en/of de directe omgevingen hebben de plannen geen gevolgen.

De renovatie en uitbreiding van De Mozaïek zijn onderdeel van het scholenplan Gro-Up van de gemeente Groningen. “We werken aan een kwaliteitsimpuls van diverse scholen in de gemeente Groningen. Tegelijkertijd met nieuwbouw, nemen we dan ook de verduurzaming van de school onder handen. Na de verbouwing zitten de leerlingen en leerkrachten van Het Mozaïek weer in een mooi, fris en duurzaam gebouw”, aldus Carine Bloemhoff, wethouder Onderwijs.

In de komende maanden vindt een nadere uitwerking van de plannen plaats. Het is de bedoeling om in mei van dit jaar te starten met de verbouwing en eind 2022 de werkzaamheden af te ronden. De leerlingen krijgen tijdelijk onderdak in het schoolgebouw van de voormalige basisschool De Linde, aan de Hertenlaan.

illustratie: gemeente Groningen

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2024 - Haren in Foto's