BP-station definitief dicht

Het ziet ernaar uit dat het BP-station aan de Emmalaan definitief is gesloten. Met rood-wit lint zijn de pompeilanden van het tankstation afgezet. Diverse onderdelen – waarschijnlijk de materialen die nog enige waarde hadden – zijn verwijderd.

Aan de slangen zijn labels bevestigd die aangeven dat ze buiten gebruik zijn. Definitief dus waarschijnlijk, maar exploitant Slump Oil houdt zich onbereikbaar voor commentaar. Wel staat op de website van Slump Oil op een overzichtskaart die hun stations toont de locatie in Haren niet meer vermeld. Ook zijn er eind december bij de gemeente Groningen meldingen ingediend voor het slopen van het tankstation en het verwijderen van asbest en voor het tijdelijk verlagen van de grondwaterstand om de ondergrondse tankinstallatie te verwijderen.

De sluiting van het BP-tankstation hing al lang in de lucht. Zoals bekend, hoort de grond waarop het service-station is gevestigd bij het terrein van het naastgelegen hotel. De eigenaar daarvan heeft al geruime tijd geleden de huurovereenkomst met de tankstationexploitant opgezegd, omdat hij op die grond een nieuw hotel wil realiseren.

Het oude hotel, dat nu wordt verhuurd aan het COA voor de opvang van (mogelijk) met covid besmette asielzoekers, wordt op termijn gesloopt. Op die plaats moeten drie appartementengebouwen verschijnen.

Het BP-station heeft het na de aankondiging in 2014 dat het zou moeten vertrekken nog vele jaren volgehouden, maar nu is het doek dus definitief gevallen.

Voor meer, oude berichten en foto’s over het BP-tankstation: zie hier.

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2024 - Haren in Foto's