Juul

De buste van Juliana, op de kruising van de Prins Bernhardlaan en de Oude Hoflaan. Het staat er een beetje gek, zo tussen twee lantaarnpalen, maar dat past wel bij de voormalige vorstin, die zelf misschien wel meer dan een beetje gek was.

In de in 2016 verschenen biografie over haar, door Jolande Withuis, wordt Juliana omschreven als excentriek en extreem. Ze was grillig en gretig, kon snibbig en kwaaiig zijn.

In de jaren ‘50 kwam ze steeds meer onder invloed te staan van gebedsgenezeres Greet Hofmans, waardoor zowel een huwelijks- als een constitutionele crisis ontstond. Uit (niet officiële) notulen van de ministerraad over de Greet Hofmans-affaire blijkt dat veel ministers Juliana als ‘geestesziek’ omschreven. Minister-president Drees karakteriseert de situatie op Soestdijk als ‘verschrikkelijk’. De vorstin had het ‘waandenkbeeld van een complot dat haar wil doen aftreden en Prinses Beatrix haar wil laten opvolgen’.

Treffend is deze anekdote. Eind februari 1955 wordt de dan 17-jarige kroonprinses Beatrix flink ziek. In plaats van een arts zou Juliana de gebedsgenezers hebben geraadpleegd. Die prevelde wat aan het ziekbed en daarna zou de patiënte volgens haar opknappen. Toen Bernhard zijn oudste dochter later aantrof met hoge koorts en flinke pijn, reed hij haar direct naar het academische ziekenhuis in Utrecht. Daar werd ze geopereerd aan een acute blindedarmontsteking.

Dat Juliana in de jaren ‘70 in de Barend Servet Show werd opgevoerd als een wat wappige, volkse dame die spruitjes schoonmaakte (“want de gewone volksmensen doen dat ook, en ik vind het gewoon leuk om te doen“), een lakei aansprak met ‘ober’, en bij hem eerst sherry en vervolgens 3 bier en een jonge klare bestelde, past dus uitstekend bij de geestelijke gesteldheid van Hare Majesteit.

Overigens is het beeldje in 1936 vervaardigd door Gerrit van der Veen. Hij deed dat in zesvoud; de andere exemplaren kwamen terecht in Den Haag, Amsterdam, Leiden, Utrecht en de stad Groningen.

Het beeld werd aangeboden door de Oranjevereniging ter gelegenheid van Juliana’s huwelijk met prins Bernhard, wiens naam op het plakkaat van recentere datum abusievelijk zonder H is gespeld, en die we inmiddels kennen als een overspelige, handtastelijke, corrupte, kortom hele foute man.

Een mooi stel, die Benno en Juul.

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2024 - Haren in Foto's