Esserheem-gevoel in Esserdael

Er wordt weer volop gebouwd in Haren-Noord. In het ontwikkelingsplan DHE deelgebied 1, zoals het hier planologisch heet (waarbij DHE staat voor de buurtschappen Dilgt, Hemmen en Essen – we melden het er maar eventjes bij, voor de jongere lezertjes die de totstandkoming van dit uitbreidingsplan niet hebben meegemaakt) verrijzen in hoog tempo 67 woningen.

Volgens ambtelijke logica wordt deelgebied 1 pas nu aangelegd, ná de deelgebieden 3 en 5/6. Overigens is deelgebied 4, dat eerder was voorzien op de tennisbanen en hockeyvelden, inmiddels geschrapt, en is deelplan 2 gesitueerd op het terrein van het voormalig Biologisch Centrum, nu Biotoop, waar eigenaar RUG in de toekomst woningbouw mag (laten) realiseren.

Het gebied waar nu gebouwd wordt, is door de marketeers van de projectontwikkelaar omgedoopt in Esserdael, wat natuurlijk veel chiquer en voornamer klinkt dan DHE-deelgebied-1. De naam verwijst naar het aan de overzijde van de Kerklaan gelegen buurtschap Essen, dat op zijn beurt zijn naam weer ontleent aan het klooster Yesse, dat daar van de 13e tot en met de 16e eeuw gevestigd was. Het klooster vinden we ook terug in de naam Kloosterpad, het pad dat van de Kerklaan naar de Rijksstraatweg liep, langs de Esserberg, dat natuurlijk de hoge tegenhanger is van het Esserdael.

Het nieuwbouwproject wordt aangelegd op het terrein waar eerder het geheel verwaarloosde verkeerspark van de stichting Noordelijk Verkeersoefenterrein, waaraan we in het verleden diverse malen aandacht besteedden (zie hier, hier en hier), en de verwaarloosde tennisbanen uit het bericht over het Kloosterpad (zie eerdere link).

Esserheem-gevoel in Esserdael
De woningen zijn ontworpen in de nog steeds populaire namaak-jaren30-stijl. Grote huizen, op meestal verhoudingsgewijs tamelijk kleine kavels.

De huizen hieronder hebben dan wel weer een diepe achtertuin, maar de kavelafscheiding zorgt voor een wat unheimisch Esserheem-gevoel.

De nieuwe wijk bestaat deels uit koop- en deels uit huurwoningen. De koophuizen zijn populair, en waren snel uitverkocht. De huurpanden lijken nog niet zo goed te lopen.

Volgens planning zouden de woningen voor de zomer moeten worden opgeleverd.

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2024 - Haren in Foto's