Weer werk langs het Noord-Willemskanaal

Opnieuw wordt er grootschalig gewerkt langs het Noord-Willemskanaal. Nadat in 2019 het fietspad langs het kanaal zeer lang was afgesloten vanwege de vernieuwing en ophoging van de kades (met een fraaie, vernieuwde loswal als bijkomend resultaat), is de route langs het water nu wederom gedurende lange tijd niet toegankelijk, en vinden er alweer uitvoerige werkzaamheden plaats.

Ditmaal gaat het om het verbreden en verhogen van de oostelijke kade “om de verkeersveiligheid te vergroten”. Dit in het kader van de snelfietsroute (‘doorfietsroute’) tussen Groningen en Assen. Dat project wordt gefaseerd uitgevoerd. Het stuk tussen de Van Ketwich Verschuurlaan en de Meerwegbrug is in 2018 gerealiseerd. Ook in Drenthe zijn al delen van de route aangepakt, ten zuiden van De Punt. Nu is het traject tussen Meerwegbrug en de Witte Molen aan de beurt.

Daarover meldt de provincie Drenthe:

In oktober 2020 is gestart met voorbereidende werkzaamheden. Om de draagkracht van de grond te verstevigen is extra grond op de kade aangebracht als voorbelasting. Door de voorbelasting klinkt de grond in. Dit proces, het ‘zetten’ van de bodem, duurt maximaal een jaar. De provincie monitort de voortgang. De verwachting is dat in het najaar van 2021 de grond voldoende is gezet en het nieuwe bredere fietspad kan worden aanlegd. Tot die tijd is er een omleiding voor fietsers. Voor de roeicoaches van roeivereniging GYAS is als tijdelijke oplossing bedacht dat de begeleiding vanaf het water plaatsvindt.

Daarmee is dit pad dus opnieuw van zeer lange tijd niet toegankelijk. Je vraagt je soms af of zaken niet meer gecoördineerd, beter afgestemd en (kosten)efficiënter kunnen worden uitgevoerd.

Maar vooruit, over een jaar ligt er als het goed is een mooi breed fietspad, met een zoevend wegdek (in plaats van het verbrokkelde, hobbelige asfalt dat er lag).

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2024 - Haren in Foto's