Tegeltableau

Zo ongeveer het mooiste kunstwerk dat in Haren zomaar voor iedereen gratis en voor niets te zien is, is waarschijnlijk ook het meest onbekende. Het bevindt zich aan de achterzijde van de Centrumflat. Wie vanaf de Rijksstraatweg de onderdoorgang tussen The Phone House en Herman de Vries Mode doorsteekt, komt achter de flat uit.

Kroonkampweg heet het er, maar het is een zijtak van de ‘echte’ Kroonkampweg. Haast niemand komt hier, afgezien van bewoners van de flat en de erachter gelegen woningen. Vanaf de Kroonkampweg kom je er langs het bevoorradingsplatform van de Action (een mooie, wat verweesde plek, waaraan we later wellicht nog eens een foto wijden), of via het voetpad in het verlengde van De Holten.

Wie zich daar waagt, wordt beloond met een zicht op dit prachtige tegeltableau aan de achterkant van de Centrumflat. Het is ontworpen door Jan van der Zee, de bekende De Ploeg-schilder en -kunstenaar.

Over het kunstwerk is weinig informatie te vinden. Ooit moet er – volgens Google – een pagina aan zijn gewijd op de website Staat in Groningen (van het CBK Groningen, over kunst in de openbare ruimte in de gemeente Groningen), maar die informatie is verdwenen. Wellicht zou de oude Kunstwijzer vanHaren uitkomst kunnen bieden, maar die is ter redactie van Haren in Foto’s helaas onvindbaar.

Het tegeltableau zal uit 1964 stammen, want dat is het bouwjaar van de Centrumflat, maar verdere info ontbreekt. Van der Zee maakte een vergelijkbaar (maar toch heel ander) tegeltableau aan de wand van het Noorderpoortcollege aan de Verzetstrijderslaan in Groningen. Bekend is ook zijn reliëf op de trap van de voormalige Naberpassage in de stad.

In Haren is nog een werk van Van der Zee op een prominente plek te bezichtigen. Het is de gevel van sporthal De Bam, waaraan we op onze site al eens eerder aandacht besteedden (zie hier en hier).

Het tegeltableau aan de Centrumflat verkeert nog in goede staat, maar begint wel enkele kleine ongerechtigheden te vertonen. Hopelijk neemt de eigenaar van het werk – waarschijnlijk de vereniging van eigenaren van de Centrumflat – zijn verantwoordelijkheid en wordt het tableau opgeknapt.

De beplanting voor het kunstwerk getuigt in ieder geval van goede smaak; de kleuren van de bloemen corresponderen met kleurstelling in het tableau. Of zou dat toeval zijn? De paardenbloemen zijn vast niet geplant, maar komen aanwaaien.

Wie de moeite neemt om dit fraaie werk van Van der Zee eens met eigen ogen te bekijken, kan nog een kleine verrassing verwachten. Als je daar het glas van de entree van de flat kijkt, zie je binnen nog een tegeltableau, dat bij het tableau aan de buitenzijde hoort. Daar hebben we dom genoeg geen foto van gemaakt; die houdt u dus van ons tegoed.

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2024 - Haren in Foto's