K-bord

Het gele bord is al flink gecorrodeerd. Maar je kunt nog zien dat er een grote K op het gele vlak stond. Daaronder P.E.B., de afkorting van het oude provinciale elektriciteitsbedrijf.

De borden dienden om de plek te markeren waar een kabel een watergang – een sloot of kanaal – kruiste. Een zelfde soort borden werd gebruikt voor leidingen (bijvoorbeeld voor gas of water). Daarop stond een Z, van ‘zinker’.

Je ziet de borden nog steeds op veel plekken staan, maar het worden er steeds minder. De techniek van het afzinken van kabels of pijpleidingen wordt sinds het jaar 2000 niet meer toegepast.

Of het halfvergane bord van de foto, bij de woonschepen langs de Meerweg, daarmee ook overbodig is, is niet bekend.

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2024 - Haren in Foto's