Parkfontein

Let je even een paar jaar niet op, blijkt het Boeremapark in 2016 haar 80-jarig bestaan te hebben gevierd. Helemaal door ons gemist. Zo wisten we ook niet dat er dat jaar ter gelegenheid van het jubileum een ‘parkdichter’ was aangesteld, in de persoon van Saskia de Boer uit Haren. Zij schreef en declameerde bij gelegenheid enkele verzen over het Boeremapark.

Eén harer gedichten, getiteld Avond, werd zelfs bekroond met de eerste prijs bij de door de Culturele Raad Haren uitgeschreven schrijfwedstrijd Haren Verbeeld. Een ander gedicht van heur hand, Parkfontein, vond niet alleen zijn weg naar genoemd boekje, maar blijkt ook – gegraveerd op een marmeren plaat – aan een uit de kluiten gewassen zwerfkei te zijn bevestigd, die bij een van de parkingangen is geplaatst. Ook dat is al in 2016 geschied, maar eerst deze week namen wij de kei waar, of althans de plaquette erop.

Parkfontein

Nader je de vijver
dan vangt het ruisen aan
van wuivend stuiven

schitterende tranen
verwaaien in het licht

een regenboog
een onuitwisbaar gezicht

Saskia de Boer 2016

Over de kwaliteit van deze poëzie kunnen we niet met gezag oordelen; onze literaire criticus is helaas ziek (nee, geen corona, dank u). Het lijkt ons dat het gedicht sterk begint met die drievoudige klankrijm (of is dat toch ietwat overdreven?), maar dan een beetje inzakt bij de ‘schitterende tranen’, om tenslotte wat zwak te eindigen met een matig metrum en een onnodig eindrijm (wij vinden: je laat alles rijmen volgens een strak schema, of niets).

Op de plaquette is ook afgebeeld de foto die blijkbaar bij het gedicht is afgedrukt in het boek: een dozijn soepganzen (voor de vegetariërs: boerenganzen of, inderdaad, parkganzen) met op de achtergrond de vijver met fontein. Het beeld komt verrassend goed over in het marmer.

De fontein is overigens een relatief recente toevoeging aan het inmiddels 84-jarige Boeremapark. Pas in het jaar 2000 werd de spuiter aangelegd, om het park te verlevendigen en om de waterkwaliteit van de vijver te verbeteren.

De ganzen hebben altijd deel uitgemaakt van het park. Al voor de officiële opening in 1936 werden door de heer Ottens, een tuinder veehouder, drie ganzen aangeboden*, die aanvankelijk vermoedelijk binnen het hertenkamp werden gehouden.

Inmiddels hebben naast de tamme ganzen ook vele Canadese ganzen en nijlganzen het Boeremapark als domicilie gekozen.

 

*bron: 80 jaar Boeremapark Haren, uitgave Old Go, 2016, p. 5-6.

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2024 - Haren in Foto's