Borgeiland

Aan de oostzijde van de Oosterweg staan sinds enige tijd in alle stilte twee figuren, aan weerszijden van een toegangspad naar de nieuwbouwwijk Harener Holt. Het zijn twee manshoge, tweedimensionale beelden van cortenstaal; een mannen- en een vrouwenfiguur.

Even verderop aan de Hovinge, want zo heet het pad waaraan de sculpturen staan, treffen we aan het eind van een bruggetje een hoge, gietijzeren deur die niet open of dicht kan en die loos in de ruimte staat, zonder muren aan weerszijden. Erboven de contouren van een paleisje of buitenhuis. Wie een beetje op de hoogte is met de geschiedenis van Haren, herkent hierin wellicht de Emdaborg. En wie het niet herkent, had het kunnen raden, want de naam van dit historische buiten staat op de sokkels van de beelden bij het toegangspad: EMDA bij de vrouwfiguur, en BORG bij de manspersoon.

Achter de namaakpoort ligt een pleintje met speeltoestellen voor kinderen. Dit zou – ongeveer – de plek moeten zijn (het ‘borgeiland’) waar tussen eind 17e en begin 19e eeuw de buitenhuizen Emdaborg (in verschillende gedaantes) en later Zorgvrij stonden. Meer hierover in een stukje dat we in 2010 – waar blijft de tijd? – al aan dit onderwerp wijdden, en waarnaar we hierboven al een link plaatsten, en in het aanbevelenswaardige boekje dat we daarin aanhaalden.

Aardig is dat het klimrek op het speelterreintje is gecreëerd in de vorm van een koets, daarmee ook naar de historie van het gebied refererend.

Onduidelijk is of de twee afgebeelde personen aan het beging van de Hovinge een voorstelling van specifieke historische figuren moeten voorstellen, bijvoorbeeld (een van) de eerste bewoner(s) luitenant Popko Everardi d’Emda en diens echtgenote, of dat het meer algemeen een verbeelding van vroegere bewoners is.

De zinssnede “in alle stilte” uit de opening van dit stukje mag in dit verband tweeledig worden opgevat. Het heeft niet alleen betrekking op de (vanzelfsprekende) roerloosheid van de beide beelden, maar ook op het feit dat over de plaatsing ervan geen enkele informatie te vinden is (tenzij we niet goed gezocht hebben, natuurlijk). In de lokale media is er niets over geschreven, en ook op website van de gemeente Groningen is geen informatie beschikbaar.

Hoe dan ook, het is goed dat op deze wijze aandacht wordt geschonken aan het belangwekkende verleden van het terrein waarop de woonwijk Harener Holt is verrezen, en dat in het stratenplan en de inrichting  van de wijk enigszins rekening is gehouden met oude structuren.

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2024 - Haren in Foto's