Meerlust

Het buiten Meerlust, aan de Koningsteeg in Noordlaren, dateert uit de middeleeuwen. Aan de huidige boerderij zie je dat niet af, die werd kort na 1922 gebouwd en eind jaren ’70 van de vorige eeuw geheel gerestaureerd.

Tot 1536 was het toenmalige buiten een zogeheten bisschoppelijk tafelgoed, hetgeen inhoudt dat de opbrengsten rechtstreeks ten goede kwamen aan de bisschop van Utrecht, in wiens bezit het landgoed was, en wat bij mij dezer dagen toch een andere connotatie bij de naam Meerlust oplevert.

In 1536 ging het eigendom over naar de stad Groningen, die het verpachtte tot het in 1634 verkocht werd en in privébezit kwam. Naar enkelen van de vroege particuliere eigenaren, dr. Bernardus Lugda en dr. Petrus Nicolai Wyckema, wordt het buiten ook wel Lugda-plaats of Huis Nicolai genoemd.

Een van de meest aanzienlijke eigenaar-bewoners van Meerlust was Rudolf de Drews, afkomstig uit een bekend Groninger regentengeslacht, die behalve Meerlust ook de naastgelegen buitenplaatsen Bloemert en Meerwijk bezat. In 1816 verkocht hij het huis Meerlust ‘op afbraak’ en kort na 1822 liet een kapitein uit het Nederlands leger, Louis Ferdinand de Wosson, de huidige boerderij bouwen. Daarna ging het in verschillende andere handen over die kleine verbouwingen uitvoerden en het huis goed onderhielden. Na 1951 ging het echter bergafwaarts met het huis. In 1974 werd de toenmalige bewoner gewongen zijn huis te verlaten omdat het onbewoonbaar was. Een aantal jaren later werd het huis grondig gerestaureerd en in de huidige staat gebracht. De boerderij werd door twee families gescheiden bewoond.

Beide delen van het huis staan momenteel te koop bij makelaar Lieberom (zie hier en hier). Wie zo’n 1,1 miljoen euro op tafel legt, kan het hele pand verwerven en een huis met historie kopen. Er zijn slechtere plaatsen om te wonen…

Veel meer informatie over Meerlust is te vinden in Buitenhuizen in Haren; wonen op stand, door A.C. Timmer, een uitgave in de Harener Historische Reeks (nummer 10), boekhandel Boomker en (toen nog) Savenije, 1995, waarop ik bovenstaande tekst grotendeels baseer.

Verder Bericht

Vorige Bericht

© 2024 - Haren in Foto's