Categorie

Dieren

Lammetjes aan de Lutsborgsweg

Koeien zoeken verkoeling

Bambi bij het oud vuil

The circus was in town

Alweer een beestenboel

Driepaardenspel

Hobbyboeren aan de Zuiderhooidijk

Onner paarden

Late trekkers of overwinteraars?

Bambi in het Boeremapark

Paardenshow

Eenzaam

Zeg, Witkapje

Grensgeval

Geeuwende pony

… omdat voor hen geen plaats was in de herberg

Little pony

Stiertje

Dood paard

Koeien in slagorde

Drents heideschaap

© 2020 - Haren in Foto's